Jak przygotować pliki do druku wielkoformatowego


Wymiary

Format użytku

Projekt może być przygotowany w dowlnym formacie, jeżeli będzie szerszy niż 150 cm będzie się składał z kilku brytów.powinien być przygotowany najczęściej ze spadem 1mm, np. plakat A2(420x594mm) ze spadem 422x596mm

Spad

Projekt należy przygotować ze spadem 1mm, np. plakat A2(420x594mm) ze spadem 422x596mm. Nie stosować znaczników cięcia!

Skala projektów

1:1

Grafika

Model kolorów

Pracę należy przygotować w modelu CMYK. jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.

Aple kolorowe

W przypadku występowania w pracy dużych obszarów o jednolitym kolorze zalecamy zmodyfikowanie projektu wprowadzając do tych obszarów szum lub drobną teksturę.

Głęboka czerń

Dla uzyskania głębokiej czerni należy zbudować ją z wszystkich składowych C30% M30% Y30% K100%

Przejścia tonalne

Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%.
Do przejścia tonalnego dodaj szum aby uniknąć pasmowania.

Optymalna rozdzielczość

Dla prac mniejszych tzn. w formatach zbliżonych do B2 (50x70cm) rozdzielczość powinna zawierać się pomiędzy 120 a 200dpi, dla prac większych (100x150cm) 90-120dpi, prace typu baner (300x150cm) 70dpi. Zasadą jest tu: czym większy projekt, tym mniejsza rozdzielczość.
 
NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling.

Zapis do pliku

Formaty plików

Preferowane: TIF, JPG
Akceptowane: PDF, CDR(max ver. 11.0)

Uwagi

W przypadku dostarczenia pracy w formacie CDR należy:
- zamienić wszystkie teksty na krzywe
- dołączyć podgląd pliku w formacie jpg wielkości 200-300kB. pozwalający nam jednoznacznie zweryfikować poprawność otrzymanego materiału.