Jak przygotować pliki do druku małoformatowego


Wymiary

Jeżeli w projekcie występuje grafika, która kończy się równo z krawędzią strony (tzw. grafika na spad), należy dodać 3mm spadu. Zaleca się również dodanie znaczników formatu w przypadku, gdy praca zapisana będzie w formacie, który nie określa obszaru strony, czyli projekt musi mieć wymiary: A4 216 x 303 mm, A5 154 x 216 mm, A6 111 x 154 mm, DL 216 x 104 mm. - (użytek wraz ze spadem)

Uwaga!

Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi zawsze 3 mm z każdej strony.

Grafika

Model kolorów

Praca powinna być przygotowana w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.  
(W programie służącym do przygotowania plików do druku np. CorelDRAW musi być włączone zarządzanie kolorem i ustawione odwzorowanie na monitorze kolorów druku offsetowego.) 
 
W celu zapewnienia powtarzalności koloru w nakładzie, kolory o dużym nasyceniu, w których występują wszystkie trzy składowe CMY, zamienić na podobny o czterech składowych CMYK. 
 
Zaleca się budowanie szarych apli z wykorzystaniem wszystkich składowych CMYK.
 
Uwaga! Przesyłane pliki w modelu RGB mogą odbiegać od kolorów zamierzonych, widzianych na ekranie!!!

Czarna apla

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń na papierach kredowych i powlekanych należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 100%C 100%M 100%Y 100%K. 

Przejścia tonalne

Do przejścia tonalnego dodaj szum, aby uniknąć pasmowania. 

Optymalna rozdzielczość

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć to 300 dpi.

Rozmieszczenie obiektów

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie moga znajdować się w odleglości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców).
 
Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie. 
 
W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe. 
W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.
W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z ww. formatem projektu. 
 
Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna. 
 
Wszystkie strony w pliku powinny mieć tę samą orientację.

Zapis do pliku

Formaty plików

Preferowane: PDF, EPS
Akceptowane: CDR, TIFF, JPG. Do zleceń z tymi plikami doliczamy 5 PLN za przygotowanie pliku PDF. 
 
Uwaga! z programu INDESIGN przyjmujemy wyłącznie pliki PDF.

Uwagi

Jeśli w pracy występuje tekst pamiętaj, że przed zapisaniem pracy należy zamienić go na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku (w plikach PDF).
Nie rasteryzuj tekstów!!! 
 
Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę, zapisz wszystkie strony w jednym pliku. Jeśli wybrany przez ciebie format nie pozwala na taki zapis, zapisz dwa odrębne pliki z nazwami awers i rewers. (np.: projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)
 
W przypadku przygotowywania osobnych plików do uszlachetniania należy w ich nazwie zawrzeć informację, której strony dotyczą (np.: maska_awers.pdf, maska_rewers.pdf)
 
Jeśli wysyłasz więcej niż jeden plik, spakuj pliki do formatu ZIP.
 
W przypadku zapisu TIFF, należy zapisać plik jako jedna warstwa, bez dodatkowych kanałów. 
 
W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu. 
W szczególności problem dotyczy programu CorelDRAW X4, gdzie w skrajnym przypadku pomimo prawidłowo wyglądającego pliku PDF na wydruku mogą pojawić się błędy.

Informacje dodatkowe

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw.